تبلیغات
ساحل اندیشه عقائد - امام

حدیث روز

شهید آوینی(سید شهیدان اهل قلم)
زمانه عجیبی است
برخی مردم امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را، میدانی چرا؟
امام گذشته را هر گونه که بخواهند تفسیر می کنند...اما امام حاضر را باید فرمان ببرند.
و کوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند.


نوشته شده توسط محمد عوض پوردر تاریخ : سه شنبه 3 دی 1392

ابزار هدایت به بالای صفحه