تبلیغات
ساحل اندیشه عقائد - من مسلمانم، به وطنم تجاوز کن و مرا بکش! +تصاویر

حدیث روز

بسم الله الرحمن الرحیم

یک کاریکاتوریست خلاق انگلیسی با کشیدن کارتون‌هایی به برخورد دوگانه دولت‌های غربی با مسلمانان اعتراض کرده است.ادامه مطلب را ببینید


من مسلمانم، به وطنم تجاوز کن و مرا بکش! +تصاویر
 
 انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" id="yui_3_2_0_1_1344575282874191" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:215px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:373px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">

ترجمه :متهم است .. زنده یامرده, احتیاط کنیدبسیارخطرناک است


 مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" id="yui_3_2_0_1_1344575282874188" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:388px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:304px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">


یک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت کند , درست است ؟
اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد , مورد ملامت قرارمیگیرد ؟ 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:373px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:294px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">

وقتی زنی در غرب خانه داری کند وبه تربیت کودکانش بپردازد مورد ستایش وتقدیر جامعه قرار گرفته فداکارشمرده میشود اما اگر همین کار را زن مسلمان انجام دهد مورد ملامت قرار می گیرد

كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین

حقوق وآزادی هر دختری ایجاب می کند که به دانشگاه برود وهرچه را دلش میخواهد می تواند بپوشد اما دختر با حجاب مسلمان از ورود به دانشگاه منع می شود

 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012


,كاریكاتیر

انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:400px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:285px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">

اگر کودکی به موضوعی علاقمند باشد باید آن را رشد ونمو داد اما اگر علاقمند به اسلام باشد باشد فایده ای ندارد

 انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:344px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:237px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">

اگر شخصی جان خود را بخاطر نجات دیگران به خطر اندازد شجاع ودلیر خوانده می شود وهمه جامعه او را محترم می شمارند اما اگر فلسطینی باشد وسعی کند فرزندش یابرادرش را نجات دهد تا مبادا دستش بشکند یا ازمادرش دفاع کند تاکه مورد تجاوزقرار نگیرد یا از منزلش دفاع کندتاکه ویران نشود به او تروریست می گویند 

 


للمسلمین
2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images

2012

,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:297px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:169px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">


اگر یک یهودی شخصی را بکشد هیچ ربطی به دین یهودیت ندارد
اما اگر مسلمانی به جرمی متهم شود اسلام را متهم اصلی می دانیم

 انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر
للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:387px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:202px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">


هر مشکلی که پیش اید ما انواع راه حل ها را می پذیریم اما اگر اسلام راه حل نشان دهد حتی حاضر نیستیم به آن نگاه کنیم

 انجلیزی

مناصر


للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:364px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:239px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">


وقتی کسی ماشین خوبی را به شیوه نادرستی براند کسی ماشین را مقصرنمی داند اما اگر مسلمانی خطا کند یا درست برخورد نکند مردم ما می گویند اسلام مقصر است !!

 مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:353px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:208px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">

بدون نیم نگاهی به قوانین وشرع اسلام, مردم ما هرآنچه که رسانه ها می گویند باور دارند , اما سؤال اینجاست که قرآن چه می گوید!
 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:194px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:137px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">
 
انجلیزی
مناصر
للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:236px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:354px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">

چرا, چون او مسلمان است !

 انجلیزی مناصر للمسلمین 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین Images 2012 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:338px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:260px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">
آیا می خواهی این ستم پایان یابد؟
این ایمیل را برای هر که می شناسی بفرست

 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین 1433 ,كاریكاتیر انجلیزی مناصر للمسلمین"" style="BORDER-RIGHT-WIDTH:0px;WIDTH:409px;BORDER-TOP-WIDTH:0px;BORDER-BOTTOM-WIDTH:0px;HEIGHT:358px;BORDER-LEFT-WIDTH:0px">

من مسلمانم مرا بکش وآن را هزینه های تحمیلی(اضافی) نام بگذار
دارائیم را غارت کن, به وطنم تجاوز کن , راهبرم را تو تعیین کن ونام آن را دمکراسی بگذار 

انتهای خبر


نوشته شده توسط محمد عوض پوردر تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1392

ابزار هدایت به بالای صفحه