تبلیغات
ساحل اندیشه عقائد - شب اول قبر از چه زمانی است و چقدر طول می كشد؟

حدیث روز

بسم الله الرحمن الرحیم
پرسش :

شب اول قبر از چه زمانی شروع می شود و چقدر طول می كشد؟ آیا از 
زمانی است كه مرده را دفن می كنند یا ... ؟

پاسخ :

قبل از هر چیز لازم است چند نكته را متذكر شویم. 
1. انسان پس از مرگ وارد عالمی می شود به نام«عالم برزخ» حیات برزخ و حقیقت باطن همین عالم دنیاست. دنیا ظاهری دارد و باطنی، ظاهر دنیا كه بدان عالم مُلك گفته می شود همین دنیای مادی كه ما در آن زندگی می كنیم كه خصوصیات خاص خودش را دارد(مكان، زمان، مادی بودن...) همین دنیا باطنی دارد كه بعضی خصوصیات عالم دنیا را داراست. مثلاً شكل و اندازه و رنگ و بو در آن عالم هم وجود دارد و لكن ماده در آنجا نیست. صورت مردمان برزخی رنگ و اندازه مشخصی دارد و در آنجا خوشحالی و مسرّت و غضب و نگرانی هست در آ‌نجا نور هست و لكن آنجا ماده نیست[1]

2. در بعضی از روایات از همین حیات برزخی به«عالم قبر» تعییر شده است. در روایتی است كه از امام صادق ـ علیه السّلام ـ پرسیدند: برزخ چیست آن حضرت فرمود: قبر از هنگام مرگ آدمی است تا روزی كه قیامت می شود[2]
پس مراد از قبر در بعضی روایات این گودال خاكی كه بدن میت در آن جا می گیرد، نیست بلكه باطن همین قبر مراد است كه همان عالم برزخ است از آنجایی كه قبر خاكی جایگاه و محل استقرار بدن جسمانی است و عالم برزخ نیز جایگاه استقرار روح انسان است به عالم برزخ عالم قبر نیز گفته می شود[3]

در روایت مفصّلی است از حضرت امیرالمؤمنین كه آن حضرت در وصف مرگ انسان و انتقال او به قبر و شاهدات او در قبر توضیحاتی می فرماید كه ما به قسمتی از آن اشاره می كنیم، در بخشی كه مربوط به مرگ مؤمنان و مشاهدات آنان است این چنین می فرماید: ... او می شناسد كسی را كه او را غسل می دهد و قسم می دهد افرادی را كه جنازة او را حمل می كنند كه به سرعت ببرند و زودتر به خاك بسپارند و وقتی كه او را وارد در قبرش می كنند دو مَلَك به نزد او می آیند و آن دو، دو فرشتة بازپرسی و باز جوئی كننده از عقائد و كردار او هستند ... 

با توجه به دو نكته یاد شده و این بخش از روایت حضرت امیرالمؤمنین می توانیم نتیجه می گیریم كه شب اول قبری كه در روایات ما برای اموات ذكر شده و شرح حال آنها در قبر می باشد مراد شب اولی كه ما به حساب دنیایی می سنجیم نیست یعنی این چنین نیست كه اگر قسمتی را صبح دفن كنند حتما 10 یا 12 ساعت باید بگذرد تا شب هنگام شود آنگاه فرشتگان پرس و جو بیایند و از او سؤالاتی بنمایند بلكه به محض دفن شدن فرشتگان بازپرس به سراغ میت می آیند چرا كه عالم برزخ شب و روزی چون عالم دنیا ندارد و اگر شبی برای میّت ذكر شده است، شاید شب برای او مشتمل می شود درست شبیه حالت خواب كه آدم در خواب می بیند در شبی هولناك را می گذراند و حال آنكه در وسط روز خوابیده است همانگونه كه در وسط روز انسان خواب شب تار را می بیند، همین طور است كه انسان را در روز دفن می كنند و همان لحظه شب اول قبر او باشد در حقیقت میت در عالم قبر و برزخ شب برای او نمایان می شود در این روایت هم آمده به محض دفن كردن میت فرشتگان بازپرس به سراغ میت می آیند. 
البته شب اول قبر تنها برای كسانی نیست كه دفن می شوند حتی كسانی هم كه بدنشان دفن نمی شود، باز عذاب قبر دارند سؤال قبر دارند شب اول قبر هم خواهند داشت وقتی قبر را به معنی عالم برزخ گرفتیم و شب آنجا را هم، مخصوص به وضع آنجا دانستیم لذا لازم نیست تا حتماً میت دفن شود آنگاه مراسم شب اول قبر برزخ صورت پذیرد[4].
------------------------------------------------------------
مآخذ: 

[1] . ر.ك طهرانی، سید محمد حسین، معاد شناسی، ج 2، ص 185، جوادی آملی عبدالله، معاد و قرآن، ج 4، ص 218. 
[2] . نورالثقلین، ج 3، ص 554
[3] . ر.ك طهرانی، سید محمد حسین، معاد شناسی، ج 2، ص 194، 195، سبحانی، جنب الدحیات، ج 4، ص 238. 
[4] . ر.ك، جوادی آملی، عبدالله، معاد شناسی، ج 21، ص222.

منبع: http://www.nooreaseman.com/forum167/thread64710.html


نوشته شده توسط محمد عوض پوردر تاریخ : چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393
برچسب ها : شب اول قبر، برزخ، مرگ،

ابزار هدایت به بالای صفحه